سبک طراحی ویلای چوبی

خانه های چوبی به دلیل ظاهر آراسته و خاصی که دارند و از متریال های خاصی برای طراحی آن ها استفاده می شود در نظر مردم با هزینه های سرسام آوری برای ساخت و طراحی همراه می باشند .
در صورتی که چنین ذهنیتی صحیح نیست .
ساخت یک ویلای چوبی تقریبا هزینه ای معادل با ساخت ویلا با مصالح رایج دارد .
شما همراه با کارشناسان و مشاوران دکویار نگرانی  درباره ی هزینه های ساخت و طراحی ویلای چوبی را نخواهید داشت.

مزایای طراحی ویلای چوبی

ساخت و طراحی خانه های چوبی بسیار سریع است و می توان سریعا سرمایه را بازگشت داد .
عایق بندی و کم شدن مصرف انرژی در این طراحی از مزایای دیگر آن است .
سازه های چوبی دارای عمر طولانی می باشند .
هم چنین آلودگی محیط زیست کاهش می یابد .
ایمنی و امنیت در این نوع طراحی بسیار بالاست .
طراحی ویلای چوبی دارای زیبایی و سازگاری با شرایط اقلیمی می باشد .
کم کردن اثرات سوء الکترومغناطیسی بر انسان ها