درباره ما

دکویار فعالیت خود را از سال های  94 آغاز کرده است و در تمام این مدت پروژه زیادی را به اتمام رسانده که همین امر موجب افزایش توان و تخصص ما در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و برآورده ساختن خواسته های کارفرمایان عزیز شده است. ما می کوشیم تا با مشاوره ها و پشتیبانی های خود در تمام مراحل پروژه همچون گذشته در کنار شما عزیزان باشیم و فرآیند طراحی و اجرای پروژه های عمرانی را تسهیل کنیم